Jógové akce a události

240 Kč

Prodloužená lekce restorativní jógy
s využitím aromaterapie

 

 

Začátek: 6.10. 2023

Čas: 17:00 - 18:30

Lektorka: Lenka


Přijďte se uvolnit a rozloučit s babím létem. Přivítáme podzim v jeho plné kráse! Tato prodloužená lekce je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Restorativní jóga má léčivý účinek pro tělo i mysl. Během lekce používáme pomůcky, které podporují udržení rovnováhy a zároveň stimulují a uvolňují tělo.

 

 

 

2500 Kč

Dětská jóga

 

 

Začátek: 5.10. 2023

celkem 10 lekcí

Čas: 16:00 - 17:00

Lektorka: Míša


Otevíráme prostor pro děti od 6 do 10 let. Na lekcích dětské jógy nacházíme především velkou pestrost, hravost a zábavu v osvojování si nových dovedností. Děti přirozeně poznávají své tělo a učí se koordinaci pohybu. Díky doprovodným příběhům a hrám dokážeme vplout do ásán, které jsou dětem přirozené. Navíc během dětské jógy, dětem umožňujeme být samy sebou, otevíráme jejich přirozenou kreativitu, fantazii a radost z pohybu. Děti se ve skupině učí spolupracovat a vnímat důležité hodnoty v životě.